Nowy Informator MHD!

Nowy Informator MHD!

Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejny numer ( już 8.!) naszego hospicyjnego Informatora!

To pierwszy numer, którego Redaktorką Naczelną jest red. Kamila Konturek!

Zapraszamy do lektury i dzielenia się Państwa opiniami, uwagami i refleksjami z redakacją: redakcja@mhd.org.pl

Informator-MHD-1-2018-8

Informator_MHD_1_2018_8 by mhd_org_pl on Scribd

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2