1 % Podatku

Przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje. Dla nas, to ponad 50% rocznego budżetu Hospicjum!

KRS 0000249071

Jeśli chcesz pomóc nam w sprawowaniu opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami, wystarczy że przekażesz swój 1% podatku na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci! To bardzo proste!

Skorzystaj z programu  i rozlicz PIT przez Internet i przekazując nam 1%!

e-pity po prostu

e-pity po prostu

Dzięki Waszemu 1% podatku przez cały rok możemy prowadzić: 

  • Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci im. Hanny Chrzanowskiej
  • Hospicjum domowe
  • Hospicjum perinatalne
  • Poradnię stomatologiczną dla dzieci
  • Poradnię ortopedyczną dla dzieci
  • Poradnię psychologiczną
  • Poradnię Alternatywnej Komunikacji (AAC)
  • Centrum Pomocy Prawnej.

Jak to zrobić, gdy w całości rozliczasz samodzielnie swój PIT?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wypełnić, znajdujący się na tym samym druku:
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”:

W rubryce „Numer KRS” wpisz numer KRS Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci: 0000249071

W rubryce „Wnioskowana kwota” wpisz kwotę stanowiącą 1% podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wypełniony formularz składasz osobiście lub wysyłasz do Urzędu Skarbowego.
Swój 1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach: PIT 28, PIT 36, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.

Jak to zrobić gdy korzystasz z rozliczenia poprzez „Twój e-PIT”?

Zgodnie z nowymi przepisami wstępne rozliczenia roczne większości podatników przygotowywał będzie właściwy Urząd Skarbowy.

Jedną z możliwości, w zakresie ich edycji będzie pozostawienie dotychczasowych danych OPP
(z ubiegłorocznego zeznania PIT), ich edycja, lub wskazanie nowych danych.

Zatem:

I. Jeżeli, w ubiegłym roku, przekazałeś 1% podatku na rzecz naszego Hospicjum, wystarczy, że w tym sprawdzisz dane i je zaakceptujesz;

II. Jeżeli, przekazałeś 1% podatku na rzecz innej OPP, a chciałbyś podarować go naszemu Hospicjum – edytuj wprowadzone przez US dane we właściwej rubryce dotyczącej 1% wskazując nasz nr KRS: 0000249071;

III. Jeżeli, przekazujesz 1% podatku po raz pierwszy, wskaż nasz nr KRS: 0000249071 we właściwej rubryce dotyczącej 1%.

IV. Jeżeli, nie zaakceptujesz wstępnego rozliczenia PIT przygotowanego przez US, pamiętaj, by przygotowując je samodzielnie, lub zlecając firmie księgowej, wskazać nasz nr KRS: 0000249071

Szczegółowe informacje o nowych formach prawnych rozliczeń zeznań podatkowych znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/dla-opp/opp-jako-beneficjent-1proc

i w niniejszej broszurze MF:

Twój e-PIT_OPP_broszura

Fundusze przekazane w postaci wpłat 1% podatku przeznaczane są na prowadzoną przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci działalność pożytku publicznego, czyli opiekę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi.

Jak wykorzystujemy przekazane z 1% podatku fundusze?

Środki z 1% podatku, to co roku kwota stanowiąca ponad 50% całego budżetu Hospicjum. Dzięki nim, realizujemy nasze codzienne zadania, opiekując się grupą 50 rodzin, w ramach domowej opieki hospicyjnej, prowadzimy opiekę wyręczającą w Centrum i podejmujemy wszystkie inne programy.

 

MHD jako organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkom sprawozdawczym z mocy Ustawy. Nasze sprawozdania dostępne są na naszej stronie w zakładce Fundacja, oraz na portalu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl.

jedenprocent

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2