Informacje o projekcie

MCP

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci realizuje projekt p.t. Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do usług opieki wyręczającej dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
wymagających opieki (150 opiekunów, a także zwiększenie liczby i podniesienie jakości usług wsparcia kierowanych do opiekunów nieformalnych w woj. Małopolskim-Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krakowa w okresie od 01.04.2018 do 30.04.2020.

Planowane efekty:

Planowanym efektem jest zwiększenie dostępności wieloaspektowego wsparcia w formie usług i poradnictwa dla opiekunów osób niesamodzielnych.

Wartość projektu: 2.537.944,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2.157.252,57 PLN

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2