Nauka

Nauka

Opieka paliatywna nad dziećmi stanowi nie tylko wyzwanie i konieczność spełniania głęboko ludzkiego obowiązku wspierania rodzin w najtrudniejszych chwilach.

Jednym z celów działalności naszego Hospicjum jest także współpraca naukowa i dydaktyczna w zakresie szeroko pojmowanej i holistycznej opieki hospicyjnej nad dziećmi. Uczestnicząc w realizacji zajęć dydaktycznych i projektów naukowych staramy się uwrażliwiać i kreować kompetencje studentów różnych kierunków, w tym lekarskiego, pracy socjalnej, pedagogiki specjalnej i innych, jako przyszłych pracowników zarówno organizacji hospicyjnych, jak i innych, współpracujących z hospicjami.

Naszą działalność naukową wspiera swoim autorytetem grono wybitnych ekspertów: naukowców i praktyków różnych dziedzin.

Rada Naukowa

Naszą działalność naukową i dydaktyczną wspiera grono wybitnych przedstawicieli nauki. W skład Radu Naukowej Małopolskiego Hospicjum wchodzą:

Przewodniczący Rady: 

ks. prof. UP. dr hab. Norbert G. Pikuła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Sekretarz Rady:

dr Ewelina Zdebska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Członkowie Rady:

prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. zw. dr hab. med. Filip Gołkowski – Dziekan Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. UP dr hab. Ireneusz M. Świtała – Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. zw. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

prof. UP dr hab. Małgorzata Duda – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. UP dr hab. Michał Głażewski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. ndzw. dr hab. Marek Marczewski – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

prof. UP dr hab. Jolanta Zielińska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. med. Sławomir Kroczka – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. med. Jerzy Sułko – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ks. prof. dr hab. Piotr Krakowiak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krajowy Duszpasterz Hospicjów

dr Dominika Sozańska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UJ Krzysztof Mech – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Elżbieta Maj – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Kontakt z Radą Naukową MHD: 

dr Ewelina Zdebska – sekretarz Rady

tel. 607675553

e-mail: ewelina.zdebska@op.pl

 

Uniwersytet Pedagogiczny:

Na podstawie porozumienia o współpracy z Wydziałem Pedagogicznym współpracujemy z różnymi Instytutami Wydziału, w tym:

– Instytutem Pracy Socjalnej – www.ipsoc.up.krakow.pl

– Instytutem Pedagogiki Specjalnej- www.ips.up.krakow.pl

– Instytutem Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej – www.ippis.up.krakow.pl

Strona Wydziału: www.wp.up.krakow.pl

Studenci odbywają praktyki i realizują projekty naukowe, w których zasadniczą rolę odgrywa opieka hospicyjna, w zakresie każdego z profili kształcenia.

Pracownicy naukowi Wydziału wspierają swoją wiedzą i kompetencjami realizowane przez nas projekty, konferencje i seminaria.

 

Krakowska Akademia


Na podstawie zawartego z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego porozumienia, studenci Wydziału Lekarskiego odbywają zajęcia w Centrum Opieki Wyręczającej, w ramach kursu Spotkanie z człowiekiem chorym, którego część prowadzona jest przez zespół Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Pracownicy naukowi Wydziału wspierają swoją wiedzą i kompetencjami realizowane przez nas projekty, konferencje i seminaria.

Strona Uczelni: www.ka.afm.edu.pl

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2