Realizujemy inwestycję dzięki wsparciu WSOŚiGW w Krakowie!

Realizujemy inwestycję dzięki wsparciu WSOŚiGW w Krakowie!

Dzięki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczko-dotacji zrealizowaliśmy inwestycję

pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 69,89 kW na budynku Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie.

Dziękujemy za udzielone wsparcie!

Fundusz Ochrony Środowiska baner

 

 

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2