REKRUTACJA DO PROJEKTU

OPIEKA WYRĘCZAJĄCA, WSPARCIE OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH

REKRUTACJA DO PROJEKTU – OPIEKA WYRĘCZAJĄCA, WSPARCIE OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Szanowni Państwo !

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w ramach projektu ”Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa –ZIT, 

ogłasza rekrutację do projektu!

Projekt dedykowany jest Opiekunom osób niesamodzielnych ( i ich podopiecznym) zamieszkującym ( mającym centrum życiowe)
w granicach  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa.

W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (Metropolia Krakowska) wchodzą następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu realizowanego w okresie od kwietnia 2018 roku do kwietnia 2020 roku realizowane będą m.in.
następujące zadania, dedykowane bezpośrednio opiekunom osób niesamodzielnych i ich podopiecznych:

1. OPIEKA WYRĘCZAJĄCA: 

Realizowana w formie całodobowych i dziennych turnusów pobytowych w Centrum Opieki Wyręczającej, dla osób

do 26. roku życia, spełniających przesłanki opisane w Regulaminie.

Turnusy pobytowe w ramach projektu w  COW organizowane będą systematycznie w określonych terminach, i tak:

Turnusy w 2018 roku:

– CAŁODOBOWE – 14 DNIOWE: 15-29.06.2018 r. i 01-14.08.2018 r.

– DZIENNE – 20 DNIOWE ( pn-pt, od godz. 8.00 do 18.00): lipiec, wrzesień, listopad i grudzień 2018. 

W ramach każdego z turnusów podopieczni konsultowani będą przez zespół wielospecjalistyczny składający się z lekarzy: stomatologa, rehabilitacji medycznej i ortopedy, a także fizjoterapeutów, by otrzymać pisemną ocenę stanu zdrowia w tym zakresie, z wymieniem zaleceń i form koniecznej pomocy specjalistycznej.


Kolejne terminy na lata 2019 i 2020 podane zostaną niebawem.

2. BUFOR BEZPIECZEŃSTWA: 


Maksymalnie 7-dniowy pobyt dziecka w Centrum Opieki Wyręczającej, w razie konieczności nauczenia się przez rodziców/opiekunów nad osobą chorą, wymagającą stałej opieki domowej.

Zadanie dedykowane przede wszystkim rodzinom, których sytuacja życiowa ulega zmianie, wobec diagnozy dziecka, np. po skierowaniu ze szpitala do hospicjum domowego, w każdym wieku.

3. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE: 


W ramach projektu działał będzie punkt poradnictwa specjalistycznego dla opiekunów osób niesamodzielnych ( w każdym wieku!), oczekujących i potrzebujących pomocy specjalistycznej:

– PRAWNIKA 

– PRACOWNIKA SOCJALNEGO

– SPECJALISTY Z ZAKRESU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. 

Dokładne godziny działania Punktu podane będą niebawem.

Dla osób wymagającej szczególnej pomocy, lub w sprawach zawiłych, przewidujemy możliwość indywidualnego wsparcia poprzez porady telefoniczne, na bieżąco w ramach załatwiania poszczególnych spraw.

4. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 

W ramach projektu opiekunowie osób niesamodzielnych będą mogli liczyć na wsparcie PSYCHOLOGÓW, którzy będą udzielali wsparcia poprzez organizowane grupy wsparcia dla opiekunów, forum internetowe, telefon zaufania, porady indywidualne.

5. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

W ramach projektu doposażona zostanie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, z której korzystać będą mogli opiekunowie osób niesamodzielnych, aby podnieść komfort codziennego funkcjonowania w opiece domowej.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa i rekrutacji opisane są w regulaminie REKRUTACJI dostępnym:

Regulamin Rekrutacji_realizacji projektu_MHD 1 4 2018 Formularz aplikacyjny zał nr 3 edytowalny OPIEKA WYRĘCZAJĄCA PROJEKT Formularz aplikacyjny zał nr 3 do druku OPIEKA WYRĘCZAJĄCA PROJEKT Formularz aplikacyjny zał nr 1 i 2 edytowalne PROJEKT Formularz aplikacyjny zał nr 1 i 2 DO DRUKU PROJEKT

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi o projekcie.

 

Bardzo prosimy także o pomoc, poprzez ich udostępnianie osobom potencjalnie zainteresowanym naszą pomocą!

Folder

Plakat

 

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2