Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami merytorycznym i finansowym Fundacji za 2017 rok. 

Sprawozdanie dostępne jest także w portalu sprawozdawczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

www.pozytek.gov.pl

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe MHD 2017

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2