Opieka wytchnieniowa w powiecie Krakowskim - 2019

INFORMACJE

Opieka wytchnieniowa w powiecie Krakowskim – 2019 INFORMACJE

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W POWIECIE KRAKOWSKIM W 2019 ROKU – Informacje organizatora

Szanowni Państwo,

w związku z powierzeniem nam przez Zarząd Powiatu Krakowskiego zadania publicznego, w zakresie organizacji 4 turnusów opieki wytchnieniowej w 2019 roku dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego do 24. Roku życia, uprzejmie przekazujemy kilka potrzebnych informacji, by jak najsprawniej móc pomóc wszystkim którzy zechcą skorzystać z tej formy wsparcia.

  1. W ramach zawartej Umowy realizować będziemy w sumie 4 turnusy opieki wytchnieniowej, dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiaty Krakowskiego do 24. roku życia. Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.
  2. Turnusy realizowane będą w Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle
    i Nieuleczalnie Chorych Dzieci im. Hanny Chrzanowskiej, w Krakowie, przy ul. Odmętowej.
  3. Zgodnie z Regulaminem Centrum nie będziemy mogli zakwalifikować do pobytu osób z rozpoznanym spektrum autyzmu i zaburzeniami psychicznymi.
  4. W celu przyspieszenia procesu rekrutacji, uprzejmie prosimy o przesyłanie wraz z wnioskiem do PCPR, także ankiety medycznej, wraz z załącznikami.
  5. Wraz z przyjęciem podopiecznego do Centrum, prosimy o dostarczenie także zaświadczenia o stabilnym stanie zdrowia od lekarza prowadzącego lub lekarza POZ.
  6. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: 723550005, lub poprzez e-mail: centrum@mhd.org.pl

Poniżej, w załącznikach znajdą Państwo wszystkie wzory dokumentów i informacje szczegółowe.

ankieta_kwalifikacja_COW_ turnusy PCPR 2019
Informacja
informacje o trunusach PCPR
Kilka słow o MHD
Opieka Wyręczająca w Powiecie Krakowskim w 2019 roku poprawiona
wniosek pcpr zadanie MHD

Pomagają nam

Kontakt

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Odmętowa 4
31-979 Kraków
KRS 0000249071
NIP 6782972883
REGON 120197627
Nr konta w banku:
PKO BP: 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541
Tytułem: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE MHD

forum

Obsługa IT: system-a
Projekt: hxsLogo2